mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Grønne rør

Metantallet er en meget vigtig parameter for gassen ved anvendelse til motorer. Metantallet for gas svarer til oktantallet for benzin. DGC's program til metantalsberegning er baseret på eksperimentelle data fra det østrigske motorinstitut AVL. Metantallet beregnes for en given sammensætning af brændslet (gassen). Udgangspunktet er, at ren metan pr definition har metantal 100, og ren brint har metantal 0.

Programmet er fortrinsvis udviklet for naturgas, men kan også anvendes til andre gasser. Med forsigtighed kan algoritmen også anvendes for biogas. DGC kan udføre beregninger med programmet for eventuelle kunder, eller kunden kan købe adgang til programmet. 

Se metantalsberegneren "Methane number calculator" (på engelsk) og registrer dig evt. som on-line bruger. Det koster 170 € årligt.

Links

Methane Number Calculator