mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Aftræk på tag

OML (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller, udviklet hos DMU) er et program til beregning af udbredelsen af luftforurening.

DGC anvender programmet typisk i forbindelse med emissionsmålinger på kraftvarmeværker og industrianlæg for at verificere, at de gældende B-værdier (bidrag til koncentrationen i omgivelserne) overholdes. Desuden anvendes programmet til at beregne nødvendige skorstenshøjder.

For yderligere oplysninger kontakt DGC.