mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Gasanalyse2

I DGC tilbyder vi unikke og specialiserede undersøgelser og analyser af grønne gasser. Der analyseres både for hovedkomponenter og sporstoffer i laboratoriet eller online.

Det kan vi hjælpe med

  • Analyse af hovedkomponenter + sporstoffer

- Biogas, bionaturgas, afkast fra opgraderingsanlæg
- Forgasningsgas 
- Brint
- Laboratorieanalyser + on-line analyse

  • In-situ kontrol af måleudstyr, fx kontrol af GC jf. EN 10723
  • Validering af måleudstyr
  • Rådgivning om grønne gasser i gasnettet

Læs mere

Måling

BE-Clean