mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Projektrapport, november 2020
Thomas Hernø, DGC

Selvom udgifterne til nettilslutning af biogasopgraderingsanlæg udgør en mindre del af den samlede udgift til produktion af opgraderet biogas, så er udgiften stadig ikke uvæsentlig. Der vil derfor i denne rapport blive set på muligheder for at mindske omkostningerne ved nettilslutning af biogasopgraderingsanlæg.

Rapporten er en del af projektet ”Energi- og Omkostningsoptimering af Bionaturgasproduktion”, EUDP jr. nr. 64018-0512.

Projektets formål er at foreslå tiltag, der kan forøge indtægter og at reducere omkostninger til produktion af opgraderet biogas, der bliver injiceret i gassystemet samt foreslå tiltag, der kan reducere klimabelastningen.

Læs mere om projektet og de øvrige rapporter

Hent udgivelsen
Del