mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Gasanalyse3

DGC råder over et testcenter for Grønne Gasser og et laboratorium. Her kan vi foretage  analyse af biogas, forgasningsgas, brint, etc. i forbindelse med produktion, opgradering, anvendelse. Analyser af naturgas er akkrediteret.
Vi kan også udfra sammensætningen bestemme de forbrændingstekniske egenskaber på alle gastyper (fx brændværdi, methantal, wobbetal).

Gasprøven kan udtages af DGC's personale. Det sker typisk i forbindelse med ydelsesmålinger på anlægget. Men kunden kan også selv udtage prøven efter DGCs anvisninger og med udstyr lånt af DGC. I specialtilfælde har vi mulighed for at tage udstyr med ud til din proces, og vi kan opstille fx GC udstyr til procesovervågning af gaskvalitet i længere tid.

Det kan vi hjælpe med

  • Bestemme brændtekniske egenskaber fx brændværdi, metantal eller wobbetal
  • Specialiseret undersøgelse og analyse af grønne gasser
  • Afprøvning af biogas, forgasningsgas og brint
  • Kontrol og validering af måleudstyr
  • Support og rådgivning til forsknings- og udviklingsprojekter
  • Rådgivning om grønne gasser i gasnettet
  • Analyse af hovedkomponenter og sporstoffer (online eller i laboratoriet)
  • In-situ-kontrol af måleudstyr fx kontrol af GC jf. EN 10723