mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Biogas Lemvig1

Projektets varighed: 2019

I DGC har vi stor erfaring med og viden om at foretage målinger af metanlækager fra bl.a. biogasanlæg.

Vi råder over udstyr, der kan finde og kvantificere metanlækager på fx biogasanlæg, gasanlæg og gastankstationer

Biogasproduktions- og opgraderingsanlæg kan have utætheder, der både betyder en dårligere økonomi for anlægget og større miljøpåvirkning.

I DGC har vi i en årrække desuden beskæftiget os med at kortlægge metantab fra gasdistributions- og gastransmissionssystemet. Arbejdet sker som et samarbejde mellem Evida, Energinet og DGC.

 Arbejdet er bl.a. mundet ud i en fælles opgørelse baseret på målinger, som DGC har foretaget for Evida og Energinet sammen med data der er indsamlet af de to selskaber selv. Behovet for at dykke ned i og undersøge metantab fra distributions- og transmissionssystemet er stort, da det ikke tidligere er blevet undersøgt (grundigt).

Det kan vi hjælpe med

  • Hurtig screening af dit biogasanlæg
  • Detaljeret gennem med måling af hver enkelt lækage
  • Dokumentation af at anlæg ikke slipper metan ud 
  • Akkrediteret måling af metan i anlæggets omgivelser med laserbaseret udstyr
  • Opgørelse af det samlede metanudslip for hele anlægget

Udstyr vi benytter til vores målinger af  metanlækager

  • Laserbaseret måleudstyr - Gasfind 
  • Håndholdt  metansesor - Sniffer
  • Infarødt kamera - Flir
  • Hurtig og præcis måling af mindre lækage - HI flow sampler
  • Måling af større lækage og vanskelige kiler - High volumen sampler

Læs mere