mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Vind

Projektets varighed: 2017-2020

I DGC har vi arbejdet med brint de sidste 15 år. Vi har både beskæftiget os med brinttransport i naturgasnettet og undersøgt sikkerhed i forhold til at anvende brint. I Dansk Gasteknisk Center  har vi udført næsten 10 års felttest af ren brintdistribution i PE gasnettet. DGC beskæftiger sig også med Power-to-X-teknologi og deltager bl.a. i GreenLab Skive-projektet.

DGC og FORCE Technology har etableret et partnerskab om test af brintteknologi. Partnerskabet tilbyder en samlet pakke med test og rådgivning. 

DGC deltager i flere europæiske samarbejder om brinttilsætning til naturgasnettet. 

DGC er den danske repræsentant i Det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejde om brint.
 

Det kan vi hjælpe med

  • Test af traditionelle gasapparater der konverteres helt eller delvis til brint
  • Rådgivning om brintkvalitet
  • Rådgivning om brint til transport
  • Rådgivning om anvendelse af brint
  • Rådgivning om sikkerhed i forhold til brint
  • Materialetekniske undersøgelse om simuleringer (Partnerskab om test af brintteknologi)

Læs mere